Manskören Harmoni - En fyrstämmig manskör i Lidköping

Manskören Harmoni i Lidköping är en fyrstämmig manskör, som år 2016 firade sitt 80-års jubileum. Våra stämmor är uppifrån och ner: 1.e tenor, 2:e tenor, 1:e bas och 2:e bas. Till hösten kommer Lars Hernqvist att ta över dirigentjobbet. om inget oförutsett inträffar.

Vår repertoar har mycket vida gränser. Vi sjunger verk ur den gamla manskörsrepertoaren, men också visor, gospel, shanties, jazz, skämtsamma sånger m.m.

Varför skall man sjunga i en manskör??? Jo!!! Man utvecklar en förmåga i trivsamt sällskap! Man lever längre om man sjunger i kör! Och man blir en gladare och mer harmonisk människa. En övningskväll med Manskören Harmoni gör oss till bättre karlar helt enkelt. Fråga våra fruar om du inte tror oss!

(Bilden nedan Ulf Fabiansson)

 

Kommande Verksamhet

Kören har sommarlov. Hösten startar måndag 26 augusti kl 19 i Musikskolan

Lördag 7 september 10 - 15 Må-bra-dagen på torget

 Lördag - söndag 12 - 13 oktober Övningshelg med Marco Stella

Söndag 27 oktober Konsert i Holmestads kyrka (Tid meddelas senare men sen eftermiddag kan vi nog räkna med att det blir)

Söndag 8 december Julkonsert i Holmestads kyrka (Tid meddelas senare)

Lördag 14 december Julkonsert i Nikolaikyrkan 15.30 och 18.00