Vad är en manskör?

Ja frågan kan tyckas lite onödig. En manskör är givetvis en kör, som enbart består av män. Men just den begränsningen är den som ger manskören sin speciella karaktär. Hela körens totala tonomfång ligger inom mindre än tre oktaver och det är sällan som hela det omfånget utnyttjas i en klang. Det gör att manskörsklangen känns lite tajt och avståndet mellan den högsta och den lägsta tonen i ett ackord är relativt litet.

Mansrösten är ju också ganska kraftfull och lite ”skrovlig” om man jämför med klara barn- eller kvinnoröster. Det bidrar också till att ge manskören sin unika klangfärg.

Manskören består av fyra grundstämmor, vilka uppifrån och ner benämns: 1:a tenor, 2:a tenor, 1:a bas och 2:a bas.

1:a tenor är den stämman som oftast (men inte alltid) sjunger melodin. Det är den högsta stämman och man bör lätt kunna nå ett ettstruket a eller b för att bli en god 1:e tenor

2:a tenor är en musikaliskt svår stämma. Den går sällan upp till 1:a tenorens tonhöjder. Ett g brukar räcka, men istället innehåller stämman ofta svåra och lite ologiska intervaller

1:a bas är den stämma som i omfånget brukar kännas bekvämast för många män. Svårigheten i den stämman ligger i, att man ofta sjunger lite märkliga höjningar eller sänkningar med ett halvt tonsteg. Det gör, att 1:a basen är den stämma som ofta bestämmer, ifall ackordet skall klinga i moll eller i dur.

2:a bas är körklangens grundfundament. De sjunger sällan melodin, utan deras stämma är ofta en basgång, som kan jämföras med orkesterns kontrabas. Skall man sjunga andrabas bör man i alla fall kunna klämma ner sig till ett välklingande f i stora oktaven

Den klassiska manskörsrepertoaren består ofta av nationalromantiska stycken. Lite skämtsamt brukar sägas, att manskören hämtar sin inspiration ur tre F: Flickan, Flaskan och Fosterlandet.  Flickor gillar vi, eftersom vi är en manskör. Fosterlandet är vanligt ämne för det förra sekelskiftets kompositörer. Och då det gäller Flaskan, så bör man helst vara med på en fest med glada manskörssångare och höra någon känd dryckesvisa i fyrstämmig sättning för att rätt förstå. Men den moderna manskören har faktiskt en mycket bredare repertoar än så.