Körens historik

Manskören Harmoni

Milstolpar från åren 1936 - 2016

 

1936:

Mars: Planerna på att bilda en manskör har tagit form och en interimsstyrelse bildas, bestående av Eric Hallgren, Nils Finnman och Erik Lindholm.

Juli: Den första riktiga styrelsen bildas och utgörs, förutom av interimsstyrelsen, av Axel Andersson, Vimar Svensson, Oskar Bergsten och Sven Jönsson. Medlemsavgiften  fastställs till 1 krona. Namnet är från början bestämt till Arbetarnas Manskör.

Oktober: Martin Lindfeldt föreslår att kören skall sjunga på ålderdomshem och sjukhus. Han startar därmed en av körens starkaste traditioner, som lever än i dag.

 

1942:

Precis som körkollegan Lidköpings manskör tidigare gjort, vill medlemmarna I Arbetarnas manskör arrangera en bankett på Stadshotellet. Kören namn "passar" dock inte och man nekas tillträde till hotellet! Masse Persson föreslår namnbyte. På hösten samma år fastställer kören namnet Manskören Harmoni.

 

1948:

Den sedvanliga sommarfesten på Filsbäcksbadet ska arrangeras i år också. Bland attraktionerna skall finnas tombola, chokladhjul och skjutbana. Inträdet beslutas till 75 öre för vuxna och 25 öre för barn.

 

1949:

Manskören från Lidköpings danska vänort kommer på besök. De båda körerna framträder gemensamt bland annat i Stadsträdgården och på Läckö Slott.

 

1951:

Harmoni sjunger vid Kung Gustav VI Adolfs besök i Lidköping.

 

1961:

Körens 25-årsjubileum i firas med konsert i Läroverkets aula och efterföljande bankett på restaurang Sköldmön. Vid konserten är operasångare Ingvar Wixell solist.

 

1969:

På årsmötet föreslår flera medlemmar att vi skall begära utträde ur Västergötlands Sångarförbund, som man tillhört sedan 1942, eftersom man tycker att förbundets repertoar är alltför tung. Frågan bordlägges dock och avförs helt året efter.

 

1975:

Manskören Harmonis dirigent Ebbe Hellmén tilldelas kommunens kultur-stipendium. Han får dela det med musikdirektör Stig Scherstén och NLT skriver att -Priset går till två förgrundsfigurer inom Lidköpings musikliv.

 

1983:

Lars-Olof "Loa" Andersson väljs till Harmonis klubbmästare. Loa blir körens verklige primus motor.

 

1986:

Kören håller sitt femtionde årsmöte. Mikael Samuelson medverkar som solist vid körens jubileumskonsert.

 

 

1988:

Harmoni framför en bejublad julkonsert med Erland Hagegård som solist. Kören dirigeras av Sture Lundgren Karlsborg, som välvilligt ställt upp i väntan på en ersättare till Ebbe Hellmén. I publiken sitter en ”viss” Yvonne Bjerkevik!

 

1989:

Denna Yvonne Bjerkevik tackar ja till att bli körens nya dirigent.

 

1992:

Kören reser till finska vänorten Kouvola och gör en konsert tillsammans med de finska sångarbröderna.

 

1993:

Returbesök från Kouvola med gemensam konsert på Rörstrands museum.

Erland Hagegård kommer tillbaka för en ny julkonsert med Harmoni.

 

1996:

Lidköping firar 550 årsjubileum och Harmoni medverkar bl.a. på national-dagen. Harmoni bjuder in förbundets sångare att medverka vid jubileums-firandet i Lidköping. Harmonis 60-årsjunileum firas med konsert i Nicolaikyrkan den 26 okt. Lidköpings Orkesterförening medverkar och Mikael Samuelson är gästsolist. Bankett hålls på Rotundan i Folkets Park.

 

1997:

Harmonis ordförande Bosse Hasselblad dör plötsligt. Den efterföljande begravningen i S:t Nicolai kyrka blir mycket känslofylld och kören sjunger flera sånger.

Kören deltar i den riksomfattande satsningen "Toner för Miljoner".

Först i Skövde, där 37 körer deltar i tre klasser, därav sex från Lidköping. Sedan i Globen, där 1700 sångare från hela landet sjunger tillsammans med Loa Falkman, Victoria Tolstoj och Jennifer Brown.

 

1998:

CD:n ”Året runt med Harmoni" spelas in i Hasslösa kyrka. Yvonne dirigerar och hennes syster Irene ackompanjerar på piano.

I mars har kören ”Öppet Hus" i Musikskolan. Några nya sångare tillkommer, men också några kvinnor vill vara med ..

I juni deltar kören vid direktsänd TV från Spiken, där Bengt Alsterlind är programledare.

 

1999:

I april reser kören till Skagen i Danmark där man sjunger i svenska sjömanskyrkan, där Sture Lundgren nu är kantor.

VSF firar i november 90-årsjubileum i De la Gardieskolans aula. 100 sångare deltar i Stora Förbundskören och Alingsås manskör och Harmoni Lidköping uppträder som separatkörer.

 

2000:

15 av körens sångare reser under tre veckor på sommaren tillsammans med West Sweden Male Chorus till ett stort sångkonvent i USA. Värdar är American Union of Swedish Singers. Totalt består kören av 44 sångare från hela VSF och med respektive är truppen 81 personer. Programblad om resan finns att läsa!

 

 

2001:

Kören ordnar allsångskonsert i De la Gardieskolans aula, där Mats Paulsson deltar som gästsolist.           Sångarna får utbildning i teoretiskt och tekniskt sångkunnande vid Viskadalens Folkhögskola under en helg. Yvonne Bjerkevik, Sture Lundgren och Lisbeth Fransson är ledare. Kören är med i ”Bandymusikalen” anordnad av Villa BK i Idrottens Hus. Julkonsert i S:t Nicolaikyrkan hålls för sjätte året i följd med Frälsningsarméns blåsare som gäster.

 

2002:

Ett glatt gäng ur Harmoni uppträdde i juli på Hantverksgården med ett Astrid Lindgrensprogram med Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga, Karlsson på Taket samt bovar och poliser. Mycket uppskattat och roligt, där Yvonne gjorde en strålande roll som Pippi.

På hösten gästades kören av finska Gamla Karleby manskör och gav gemensam konsert i De la Gardieskolans aula. Solist var Barbro Marklund från Oslooperan. Vid julkonserten deltog Läckö Brass och Musikskolans gitarrorkester.

 

2003:

Harmoni reste till Alingsås för gemensam konsert och fest med Alingsås manskör. På hösten höll Harmoni konsert vid Lidans strand och Kanothuset innan man fortsatte med festligheter på N Härenes bygdegård. Vid julkonserten deltog Jessica Bäcklund och Musikskolans saxofonensemble.

 

2004:

Kören reste till Österbotten i Finland för returbesök hos Gamla Karleby manskör, med konsert och efterföljande festlighet. 23 sångare deltog. Kören gjorde bra ifrån sig och fick berömmande ord i finska avisan Österbottningen. På hösten gjorde 35 sångare en bussresa till Brismene.

Harmoni deltog i Stora Förbundskören vid VSF:s 95 års firande i Vara konserthus. Solist på konserten var Erland Hagegård.

 

2005:

Harmoni höll en Vårcaprice i De la Gardieskolans aula. Temat för kvällen var: "Infall och nyck" med 25 bokade nummer. Den årliga adventskonserten hos Frälsningsarmèn lockade storpublik detta år och i Harmonis två sedvanliga julkonserter, tackade publiken med stående ovationer!

 

2006:

Jubileumsåret började med beskedet att Vara Konserthus hade missat vår bokning av lokal och då fick vi vända oss till Skara och Rosers Salonger. Men det blev ändå succé. Mikael Samuelson var solist och vi fick publik även i Skara. Nära 500 personer fanns på plats när kören med Lidköpings orkesterförening öppnade. Yvonne hade skrivit en sång som sjöngs till filmade bilder från körens verksamhet. Mikael Samuelson och Peter Enerbäck förgyllde programmet ytterligare. Jubileumsbankett hölls på Skara Stadshotell.

 

2010:

Vårens ankomst firades inför storpublik på DINA-scenen där Musikskolans 10-åriga pojkar "Killar Singers" medverkade med bl.a. Vi på Saltkråkan och Ronja Rövardotter. Det sista framträdandet för året blev naturligtvis julkonserten där Anna Inghammar och hennes flickkör från Musikskolan medverkade. NLT skrev: - Det blev en musikalisk högtidsstund för Manskören Harmoni och Yvonne Bjerkevik. Yvonne meddelar i slutet på året att hon efter 21 år som ledare för kören nu önskade sluta.

 

2011:

Yvonne gör sitt sista framträdande med kören då man sjunger i Saleby kyrka. Sångarna tackar och hyllar Yvonne för hennes enorma jobb med kören under 21 år. Nu välkomnar hon sin kollega från Musikskolan, Andreas Vendelholt som ny ledare för kören. Han ger sig in i elden direkt vid ett framträdande för Hörselskadades förening och vid årets Valborgsfirande.

Vid årets julkonserter visar han verkligen sin talang och förmåga.

 

2014:

Vår mångårige medarbetare och vän, kantor Peter Enerbäck går bort och Harmoni medverkar vid hans begravning. Ett 20-tal sångare med respektive reste till Göteborg för att avnjuta en härlig scenshow med After Shave och Galenskaparna. Ett capriceliknande program framförsdes på restaurang Strand vid Rörstrand. Programmet fick namnet "Trubadur och lite moll". Ett nytt koncept för Harmoni!

 

År 2015:

Musikgudstjänst i Medelplana och Saleby inledde året.

Ett 30-tal sångare ur kören deltog som publik vid inspelningen av ett Doobidoo program i Görteborg. Innan verksamheten 2015 slutade, startade förberedelserna för 2016 års stora begivenhet då kören skall fylla 80 år. En kommittee ur styrelsen har tillsats för planerandet av konsert med efterföljande jubileumsfest. Som gästartister har redan inbjudits Carolina Sandgren från Göteborgsoperan och Bengan Jansson populär artist från Radio och TV. 

 

2016:

Året för körens 80-års jubileum. Vi sjöng i Medelplana och naturligtvis vid Valborg och 1 maj. Manskören Harmoni medverkade på DINA-scenen vid både  nationaldagsfirandet och då Röda Korset har sitt jubileum.

Själva jubileet firades med jubileumskonsert på Parketten i Lidköping, med Bengan Janson  och Carolina Sandgren som solister. Konserten sjöngs 15 oktober och följdes av en väbesökt bankett på Galejan. Året avslutas traditionellt med julkonserter i Fräslningsarmén och i Nikolaikyrkan. Det senare en tradition som fullföljs, trots att den som startade traditionen, organisten Peter Enerbäck inte längre finns ibland oss.

 

2017

Då vår dirigent Andreas Vendelholt meddelade, att han p.g.a. familjeskäl ville avsluta sin gärning hos oss, så startade arbetet med att hitta en värdig efterträdare till honom. Det lyckades också och från och med mars detta år, leds kören av Sabina Leding, som därmed blir den fjärde i raden av dirigenter för Manskören Harmoni. Ett lyckat koncept var julkonserten med Marco Stella som solist och medverkan av en estetklass från de la Gardiegymnasiet

2018

Samarbetet med Marco Stella fortsatte och han trimmade kören under en helg i september. Julkonserten följde förra åretes succéupplägg

2019

Redan vid 2018 års julkonsert meddelade Sabina, att hon av privata skäl avsåg att avsluta sitt ledarskap för kören efter vårterminens slut. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp, som fick i uppgift att vaska fram en ersättare. Efter lite jobb fick vi fram ett namn: Lars Hernqvist från Göteborg, som hade för avsikt att bo i Lidköping några år. Lars är oerhört erfaren musiker och körledare och han började redan vid höstterminens start att sätta sin prägel på Manskören Harmoni, genom att presentera en del nyskrivna och nyarrangerade sånger. Marco Stella gjorde en uppföljning på förra årets övningshelg. Årets julkonsert ihop med ES17C från de la Gardiegymnasiet blev välbesökt och mycket lyckad. Gästartister var sopranen Frida Engström och hennes kompis slagverkaren och saxofonisten Malin Gustafsson-Lovén. Fantastiska tjejer som vann allas hjärtan.

2020

Året kan sammanfattas i ett begrepp. COVID-19! Pandemin tvingade oss att avblåsa alla övningar från mitten av mars. Vi gjorde ett tappert försök med begränsade stämövningar i september - oktober, men viruset tvingade oss att återgå i viloläge. Varken Valborgsfirande eller julkonserter sjöngs det året.

2022

Året innan hade vi så smått kunnat smyga igång verksanheten efter pandemin och vi kunde i alla fall sjunga en julkonsert, där det krävdes COVID-Pass för att komma in. Så mycket roligare blev då 2022 då alla restriktioner togs bort. Vi genomförde sedvanligt valborgsfirande. Lars introducerade oss för en ny typ av musik, då vi gjorde två konserter med Klezmermusik, en i Nicolaikyrkan i april och en i Mölnlycke i oktober. Båda gångerna sjöng vi blandad kör med de lokala kyrkokörerna och var ackompanjerade av den fantastsika Stahlhammer Klezmer Classic trio

2023

Detta år fick kören åter en ny dirigent. Efter några år med Lars Hernqvist som ledare så tog nu Johan Sundström över. Vårterminen alternerade de båda, men i och med att höstterminen startade, så tog Johan över fullt ut. . Julkonserten bar tydliga spår av ledarbytet och hade en mer lekfull karaktär. Vi stöttades av Jan Björklund på gitarr och Mathias Kihlberg på flöjt. Dessuton medverkade Maria Sitte med sång. Johan dirigerade och trakterade även en del instrument.